zaterdag 23 november 2013

Shadowlight - hoe de trancereis gisteren was


Gesteund door de Spirit van Uil en de uilen en vossen rondom de Studio van Hans hebben we gisteravond contact gemaakt met de energie die verborgen ligt onder allerlei overtuigingen die we in de loop van ons leven hebben meegekregen en meegenomen. Mariëtta verzorgde de beroking en het aanroepen van de richtingen, en het trommelen tijdens de trancereis, en dit ging fantastisch!
Verder hebben we van tevoren onze aandacht gericht op de overtuigingen die verschillende aspecten van ieder in de schaduw plaatsen. Daarna zijn we al snel op reis gegaan, met Uil, naar een diep, donker bos in een maanloze nacht. Ieder van ons heeft van daaruit zijn of haar eigen reis gemaakt, en, zoals altijd, van alles beleefd. Ook zijn er weer entiteiten gekomen die aan mensen 'gesleuteld' hebben: bij één iemand is van alles uit het oor getrokken, en anderen hadden verschillende lichamelijke sensaties die overeenkwamen met wat ik gezien heb. Het waren dit keer vooral dierspirits, maar ook enkele engelen.
Na de trancereis hebben we met elkaar gedeeld wat we meegemaakt hadden. Veel mensen hadden lichamelijke sensaties gehad, waarbij delen van het lichaam pijn gingen doen, of 'doof' aanvoelden, waarna er stroming in kwam en de pijn en/of het dove gevoel verdween.
Dit duidt op het loslaten van belemmerende overtuigingen. Hierdoor wordt de lichamelijke spanning die je gebruikt om aan de overtuiging gehoor te kunnen geven bewust, en ga je die pijn voelen. Als je vervolgens bewust blijft, lost de spanning, die nu niet meer nodig is, op, en kan de pijn wegtrekken. Het is ook mogelijk dat je een tijdje na een dergelijke reis spierpijn krijgt, of 'dooie' delen van je lichaam gaat voelen. Dit is eigenlijk goed nieuws: het lichaam ruimt de laatste resten van een losgelaten beperkende overtuiging op. Welke overtuiging het was, is minder belangrijk dan dat je er weer één minder hebt, hoewel het ook goed kan gebeuren dat kort na de reis een aantal kwartjes vallen, en je helder krijgt hoe je ooit aan een beperkende overtuiging gekomen bent, en hoe deze in je leven gefunctioneerd heeft.
In mijn geval brachten de kwartjes me terug naar mijn vroege kindertijd, toen ik tot de conclusie kwam dat mensen die ik liefheb niets voor mij kunnen betekenen als het er op aankomt. Dus zal ik altijd mijn eigen boontjes en die van mijn geliefde(n) moeten doppen, omdat het anders niet gebeurt....
Sinds ik dit helder heb, en ook zie, hoor, ervaar en weet dat mijn huidige situatie echt anders is, ontspant mijn lichaam. Ik hoef niet meer de hele wereld op m'n nek te dragen, zoals Atlas. Ik mag ontspannen, om hulp vragen, en ik kan er op vertrouwen dat die hulp ook gegeven zal worden. Wat een verlichting, alleen door de schaduwen te ontmoeten en accepteren! Ik hoop dat bij anderen ook kwartjes mogen vallen.
Na het delen hebben we nog een oefening gedaan die ik de afgelopen week 'ontdekt' heb: een aantal keren herhalen van de mantra 'Ik heb mezelf lief - ik heb mijn pijnen/schaduwen lief - ik ben Liefde. En tot slot hebben we ons via het water in onze lichamen in liefde verbonden met elkaar, met de wateren om ons heen, met wateren en mensen die we liefhebben, en uiteindelijk met het water van de Stille Oceaan, dat zoveel liefde nodig heeft in deze spannende dagen nu de splijtstofstaven verwijderd worden uit de reactoren van Fukushima.
Het is een heel bijzondere ervaring om je zo sterk bewust te zijn van het element water in jezelf, en de vloeiïng die er voortdurend in je plaats vindt. En wanneer je je dan ook nog open stelt voor het element water in de lucht, en hoe je via die kracht met alles en iedereen verbonden bent en deel van elkaar uitmaakt, dan kun je niet anders dan overvloeien van liefde, en het vloeien van liefde naar jou in diepe overgave ontvangen.
Dit kun je ook zelf thuis doen: ervaar het element Water in jezelf totdat je je op een heel diep niveau bewust wordt van de stroming en vloeiïng in je hele lichaam. Voel vervolgens hoe de energie van Moeder Aarde via je voeten naar binnen komt en deze stroming ondersteunt en voedt, totdat je werkelijk helemaal straalt van waterenergie, van Liefde. Laat die Liefde je hele aura vullen, en zo verder tot waar jij maar stroomt. Verbind je onderweg met alle uitingen van het element Water die je maar tegenkomt, en stroom zo samen....
Uiteindelijk kwamen wij in verbinding met de wateren van de Stille Oceaan, met de waterwezens, ook die van de Diepzee - de Schaduwen van onze wereld - en stroomden we samen in Liefde. Hierna hebben we afgesloten en heeft iedereen wat kristalletjes meegenomen die ik ooit van mijn spirituele tante Sol heb gekregen in Glastonbury. Uiteraard waren de kristalletjes opgeladen met de liefdesenergie die we opgeroepen hadden! Een mooi einde van weer een zeer waardevolle bijeenkomst. Voor mij was het heel fijn om ook als deelnemer erbij te kunnen zijn, en me te kunnen laven aan de positiviteit en openheid die iedereen meebracht. Dank jullie allemaal daarvoor!

Op 13 december is de volgende trancereis, en op 21 december een Midwinterviering, maar daarover later. Groetjes, dikke kus enzo,

In liefde,
Maria1 opmerking: